Server Time
Loading ...
Total Online
Server:
NEW AGE
Ranking
Register
Grand Opening (New Age)
14.11.2022
Views: 483

?? Dear friends,

We have a very important announcement for the TebaMU server history and the entire DivinityMU Community .

The TebaMU (New Age) project is coming to an end and with it TebaMU Classic will more than likely become a relic preserved for history and statistics. In other words TebaMU Classic will be closed, but the database and server files will not be deleted. If we have requests to open it in the future, we will gladly do so.

The TebaMU Era 2018 - 2022 was an era ruled without appeal at the beginning (2018 - 2019) by the OldGods Alliance in battles with the Hellboys Alliance and DiViNiTy . Due to some internal conflicts, the OldGods Alliance broke up and the TogeTher allies remained at the leadership who did their best to maintain the prestige accumulated by the OldGods Guild, but in the end succumbed to the Justice Guild formed by a DiViNiTy-Hellboys alliance .

After a long period of dominance of the Justice Alliance following acts of sabotage everything was broken into 4 Guilds: DiViNiTy, SPQR, TogeTher, KhaosS where the SPQR Alliance dominated for a good period of time until the KhaosS Alliance developed enough so long that they managed to be in charge.

From that moment, SPQR was greatly weakened until they caved in ( 2020 - 2021 ). In the end, both DiViNiTy Alliance and KhaosS won due to the losses suffered by SPQR and in the end the battle between the two big Alliances DiViNiTy and KhaosS prevailed ending with the victory of DiViNiTy Alliance despite the fact that the best Guild remained KhaosS.

Strange and interesting at the same time . But is that all? Will the KhaosS alliance become history and accept defeat to a new generation? Remains to be seen!


What should we expect from "NEW AGE"? Will the legendary DiViNiTy Alliance cope with the changes and will they be able to keep up with the new generation? No WebShop, no PentaShop, no potions in XShop and more... interesting!

We sense a battle between the old gang and the new gang. Or, a reform on the part of the Ancient Alliances or those before the "New Age" era? [...] We are all curious how things will turn out and who will dominate right from the start.


Now, let's introduce you a little about the era that is about to begin.

 

 • "New Age" is a combination of old style and new style of gameplay. We brought back to life some elements from the old style, such as: spot pattern (Worm-Bali-Soldier), reset mode and technique (best map for resets - Arena) and many other old elements used. The new style probably many of you know. It is heavily focused on Play to Win and trade.
 • To be able to accommodate very easily, we configured the rates with a fairly high value, the normal experience is still x5000 (reset can be given in maximum 4-5 minutes). Instead Master(x1000) and Majestic(x5000) experience can give you a headache (may take 1 day/level at level higher than 1400).
 • The Master and the Majestic cannot reach full, the points are limited to the number of levels 400 and 700 respectively and cannot be expanded.
 • The last wings will be only those of level 4 and the special Power, Conqueror, Angel and Devil, etc. can be owned by a single player following the implicit participation in winning the special events presented on the website.
 • The Grand Reset Reward will be " Grand Reset Reward Box " (can be used as exchange currency) which will contain various items + Diamonds.
 • Socket items are brought to the same level as Mastery ones (A Socket set can be better than a Mastery one and vice versa) but it is just as hard to max out the spheres (Seed Spheres can reach level 20).
 • Potions can be farmed but cannot be bought from the XShop or other methods. They are found in Vulcanus and various rewards in PVP Last Man Standing, PVP Illusion Arena, Gens Conquest and other PVP events.

 

You can find much more information about settings and rates in the Server Stats section https://www.tebamu.com/statistics.html and Special Events in the Special Events section https://www.tebamu.com/events.html (TebaMU SERVER x5000 New Age must be selected).

Because many of you ask me when it will be ready (even players who are on our server for the first time), I will rush everything that remains to be done to be able to open the server on DECEMBER 9 . Yes, you heard that right, DECEMBER 9, 2022! It will finally open officially, after a titanic work of more than 8 months.
Those who have questions/different proposals, do not hesitate to contact us by any means of communication (forum, discord, ticket support, whatsapp, etc.).

Announce to your friends, parents, grandparents, dogs, cats, rats and what other creatures you know: DECEMBER 9, 2022 at 16:00 (UTC) a completely different TEBAMU chapter will open accompanied by a lot of surprises , events and most importantly - lots of fun!

PS I would like to send greetings to the players who have activated the PandoraMU and MuRomania Server! I am very sorry that this wonderful PandoraMU server has been shut down, it was a server that served us honorably for over 15 years and is a great loss to the MU Online community. PandoraMU and MuRomania invite you to join us to take part in the most beautiful and memorable confrontations. At the same time, we guarantee that your standards will be met.

Sincerely,
MeTa

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

?? Dragi prieteni,

Avem un anunț foarte important pentru istoria serverului TebaMU și întreaga Comunitate DivinityMU.

Proiectul TebaMU (New Age) se apropie de final iar împreuna cu el mai mult ca sigur TebaMU Classic va deveni o relicvă păstrată pentru istoric și statistici. Cu alte cuvinte TebaMU Classic va fi închis, dar baza de date și fișierele server nu vor fi șterse. Daca vom avea în viitor solicitări sa îl deschidem, o vom face cu drag.

Era TebaMU 2018 - 2022 a fost o eră condusă fără drept de apel la început (2018 - 2019) de către Alianța OldGods în bătăliile purtate cu Alianța Hellboys și DiViNiTy. Din cauza unor conflicte interne, Alianța OldGods s-a destrămat iar la cârmă au rămas aliații TogeTher care au făcut tot posibilul sa mențina prestigiul acumulat de Guilda OldGods, însă în cele din urmă au cedat în fața Guildei Justice formată printr-o alianță DiViNiTy-Hellboys.

După o lungă perioada de dominare a Alianței Justice în urma unor acte de sabotaj totul a fost spart în 4 Guilde: DiViNiTy, SPQR, TogeTher, KhaosS unde Alianța SPQR a dominat o bună perioadă de timp până cei din Alianța KhaosS s-au dezvoltat suficient de mult încât au reușit sa fie la conducere.

Din acel moment, SPQR a fost slabită foarte mult până când au cedat (2020 - 2021). În cele din urmă atât Alianța DiViNiTy cât și KhaosS au avut de câștigat datorită pierderilor suferite de SPQR iar în final a predominat batalia dintre cele două mari Alianțe DiViNiTy și KhaosS sfârșindu-se cu victoria Alianței DiViNiTy în ciuda faptului ca cel mai bun Guild a ramas KhaosS.

Ciudat și interesant în același timp. Dar oare asta este tot? Alianța KhaosS va ramane istorie și va accepta înfrangerea în fața unei noi generații? Rămâne de văzut!


Ce să ne așteptam de la "NEW AGE"? Oare legendara Alianta DiViNiTy va face față schimbărilor și vor reuși să țină pasul cu generația nouă?  Fără WebShop, fără PentaShop, fără poțiuni in XShop și multe altele... interesant!

Presimtim o batalie gasca-veche vs gasca-noua. Sau, o reformă din partea Alianțelor Antice sau cele dinaintea erei "New Age"? [...] Suntem cu toții curioși cum vor decurge lucrurile și cine va domina încă din start.


Acum, să vă prezentăm câte puțin despre era ce urmează să înceapă.

 

 • "New Age" este o combinație între stilul vechi și stilul nou de gameplay. Am readus la viață cateva elemente din stilul vechi, cum ar fi: modelul spoturilor (Worm-Bali-Soldier), modul și tehnica de reset (cea mai buna harta pentru reseturi - Arena) și multe alte elemente vechi valorificate. Stilul nou probabil că mulți dintre voi il stiți. Este axat foarte mult pe Play to Win și comerț.
 • Să ne putem acomoda foarte ușor, am configurat ratele cu o valoare destul de mare, experiența normală este tot x5000 (reset se poate da în maxim 4-5 minute). În schimb experiența Master(x1000) și Majestic(x5000) vă poate da bătăi de cap (poate dura și 1 zi/nivel la un nivel mai mare de 1400).
 • Masterul și Majesticul nu pot ajunge full, punctele sunt limitate la numărul nivelelor 400 respectiv 700 și nu se pot extinde.
 • Ultimele aripi vor fi doar cele de nivel 4 iar cele speciale Power, Conqueror, Angel and Devil, etc pot fi deținute de un singur jucător în urma participării implicit câștigării evenimentelor speciale prezentate pe website.
 • Reward-ul Grand Reset-ului va fi "Grand Reset Reward Box" (să se poată folosi ca moneda de schimb) care va conține diferite iteme + Diamante.
 • Itemele Socket sunt aduse la același nivel cu cele Mastery (Un set Socket poate fi mai bun decât unul Mastery și invers) dar este la fel de greu să ducem sferele la nivel maxim (Seed Sphere pot ajunge la nivelul 20).
 • Poțiunile se pot farma dar nu se pot cumpăra din XShop sau alte metode. Se găsesc în Vulcanus și la diferite recompense din cadrul evenimentelor PVP Last Man Standing, PVP Illusion Arena, Gens Conquest și alte evenimente PVP.

 

Mult mai multe informații despre setări și rate puteți găsi la secțiunea Server Stats https://www.tebamu.com/statistics.html iar Evenimentele Speciale la secțiunea Special Events https://www.tebamu.com/events.html (SERVERUL TebaMU x5000 New Age trebuie selectat).

Pentru ca foarte mulți mă intrebați când va fi gata (chiar și jucători care sunt pentru prima data pe serverul nostru) voi urgenta tot ce a mai ramas de facut pentru a putea deschide serverul pe 9 DECEMBRIE. Da, ați auzit bine, 9 DECEMBRIE 2022! Se va deschide oficial intr-un final, dupa o muncă titanică de peste 8 luni.
Cei care aveți întrebări/diferite propuneri, nu ezitați să ne contactați prin orice mijloc de comunicare (forum,discord, ticket support, whatsapp, etc).

Anunțați-vă prietenii, parinții, bunicii, câinii, pisicile, șobolanii și ce viețuitoare mai cunoașteți: 9 DECEMBRIE 2022 ora 16:00 (18:00 ora României) se va deschide un nou capitol TEBAMU cu totul diferit însotit de o mulțime  de surprize, evenimente și cel mai important lucru - foarte multă distracție!

P.S. Țin pe această cale să le transmit salutări jucătorilor care au activat pe Serverul PandoraMU și MuRomania! Imi pare foarte rău că acest server minunat PandoraMU a fost închis, a fost un server care ne-a servit cu onoare peste 15 ani și este o mare pierdere pentru comunitatea MU Online. PandoraMU și MuRomania vă invităm alături de noi să luați parte la cele mai frumoase și memorabile confruntări. Totodată, vă garantăm că standardele voastre vor fi satisfacute.

Cu stimă,
MeTa

Published by MeTa
SUPREME LEADER
FerStarBoy
Contribution: 358,501
THE COMMANDER
SummDee
Points: 690,094
THE CRUSADER
PvpSM02
Score: 899,611
THE WOLF KNIGHT
MeTa
Score: 1,234
THE GLADIATOR
MeTag
Score: 1,234
THE BACKER
julien
Vote Score: 26
#1 GUILD
KhaosS
Score: 406,409
CASTLE SIEGE OWNER ALLIANCE
DiViNiTy
Next Battle: 21 Aug, 2022